• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Pan dyrektor i harcerze głowili się nad tym, jak dzieciom pierwszego stopnia uprzyjemnić ich święto. Postanowili więc przygotować dla dzieciaków atrakcje wokół Głuchówki. Uczniowie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami na pięciu stanowiskach, na których zdobywali kolejne części szyfru ukrytego w kryptonicie. Rozwiązanie szyfru prowadziło do skarbu. Zabawa była świetna, humory wszystkim dopisywały, nikt nie marudził.

Harcerze, jesteście wielcy, zawsze na Was można liczyć!

D Z I Ę K U J E M Y !

Może niektórzy z nas zawitają do Waszego grona?!

W pierwszej kolejności chciałbym Wam podziękować za to, że w tych nietypowych warunkach staracie się, aby proces zdalnego nauczania przebiegał bez zakłóceń. Bez Waszego zaangażowania nie bylibyśmy w stanie dojść do zakończenia tego trudnego roku szkolnego. Od przyszłego tygodnia (8.6.2020) rozpoczynamy zajęcia dla klas VI-VIII. Będą to dwulekcyjne lekcje wychowawcze. Zajęcia są dobrowolne, zależy nam jednak, aby w tych lekcjach wzięła udział jak największa liczba uczniów. Każdy uczeń musi mieć ze sobą podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka Čestné Prohlášení O Neexistenci Příznaků Virového Infekčního Onemocnění (dodajemy je w załączniku). Uczeń dokument ten przynosi do szkoły w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć, bez tego dokumentu nie może rozpocząć zajęć w szkole. Zajęcia będą się odbywać wg podanego harmonogramu oraz ustalonych zasad higienicznych (uczniowie muszą mieć maseczki).

Kl VI poniedziałek 8.6. godz 10:00 (budynek przy drodze)
Kl VII wtorek 9.6. godz 10:00 (lokal kl VII)
Kl VIIIA środa 10.6. godz 10:00 (lokal kl VII)
Kl VIIIB czwartek 11.6. godz 10:00 (lokal kl VII)

Uczniowie danej klasy w rozpoczęciu dniu nauki o godz 9:55 czekają przed wejściem do szkoły na wychowawcę klasy, który poinformuje ich o zasadach poruszania się i higieny w budynku szkolnym.
Uczniowie przynoszą ze sobą buty na zmianę, zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń do wszystkich przedmiotów, z których przebiegało zdalne nauczanie oraz przybory do pisania i notatnik.

Dziękuję za zrozumienie
Dyrektor szkoły mgr Bogdan Sikora

 

 

Dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dziękuje wszystkim uczniom za wspaniałą reprezentację szkoły w konkursie STELA ŁONLAJN.

https://zwrot.cz/2020/05/spiewaly-cale-rodziny-przeglad-cieszynskiej-piesni-online-cieszyl-sie-sporym-zainteresowaniem/

Spis uczniów zapisanych do klasy 1. w roku szkolnym 2020/2021

Spis uczniów 1. klasy

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty