• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Nasza szkoła nie bierze udziału w strajku pracowników pedagogicznych w dniu 6. 11. 2019
Szkoła będzie czynna w zwykłym trybie.

Lépe a kvalitně

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Výzva č. 02_16_022  
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002016
Doba realizace: září 2016 – srpen 2018

 

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá  škole při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

lepe logo

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6