Lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Lépe a kvalitně

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Výzva č. 02_16_022  
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002016
Doba realizace: září 2016 – srpen 2018

 

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá  škole při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

lepe logo