• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Nasza szkoła nie bierze udziału w strajku pracowników pedagogicznych w dniu 6. 11. 2019
Szkoła będzie czynna w zwykłym trybie.

Nová venkovní učebna a záhony u základní školy  v Bystřici

Obec Bystřice získala dotaci ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů na akci pod názvem: „Rozvoj venkovního zázemní u PZŠ čp. 288“, Bystřice, okres Frýdek-Místek. Předmětem projektu je vybudování venkovního zázemí pro výuku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty u Základní školy a mateřské školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366. Projekt je součástí komplexních úprav zahrady, která byla realizována ve dvou fázích. Dotačně podpořený projekt navazuje na 1. fázi úprav školní zahrady, v rámci které proběhly terénní a sadové úpravy. V rámci realizace tohoto projektu byl u budovy čp. 288 vybudován dřevěný přístřešek, byly pořízeny lavice a stoly, dále byl vybudován bylinkový záhon a 2 vyvýšené záhony pro pěstování užitkových rostlin. Rostlinný materiál do záhonů zajistí žáci ve spolupráci se školou v rámci zapojení žáků do realizace projektu. Venkovní učebna včetně záhonů je v provozu již od začátku tohoto školního roku.

  projekty venkovniucebna

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz 

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6