• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Nasza szkoła nie bierze udziału w strajku pracowników pedagogicznych w dniu 6. 11. 2019
Szkoła będzie czynna w zwykłym trybie.

Škola pro život

Podpora mateřských, základních a základních uměleckých škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ    

Specifický cíl 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce      

Operační program:    Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace:    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výzva č.  02_18_063

Reg.č.projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010323

Doba realizace: září 2018 – srpen 2020

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Projekt je rovněž zaměřen na pomoc škole při společném vzdělávání dětí/žáků , a to  personálním posílením o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

Logolink OP VVV hor barva cz

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6