Lipiec 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Škola pro život

Podpora mateřských, základních a základních uměleckých škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ    

Specifický cíl 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce      

Operační program:    Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace:    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Výzva č.  02_18_063

Reg.č.projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010323

Doba realizace: září 2018 – srpen 2020

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Projekt je rovněž zaměřen na pomoc škole při společném vzdělávání dětí/žáků , a to  personálním posílením o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

Logolink OP VVV hor barva cz