• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Nasza szkoła nie bierze udziału w strajku pracowników pedagogicznych w dniu 6. 11. 2019
Szkoła będzie czynna w zwykłym trybie.

Projekt "K PRAMENŮM – DO ŹRÓDEŁ"

Projekt řeší problematiku životního prostředí z pohledu biotopů rostlinstva,živočišstva a způsobu hospodaření v lokalitě Suchý v katastru Obce Bystřice. Lokalita Suchý na úseku od prameniště stejnojmenného potoka až po místo soutoku s řekou Hluchovou nabízí oblast specifických biotopů živočišstva a rostlinstva s mnoha zajímavými pozůstalostmi původní hospodářské činnosti člověka v krajině, např. akumulační jímky, kameninové zídky a valy. Jedinečnost krajiny dotváří výskyt mnoha pramenišť lesních tůní a potůčků. Výše uvedený přírodní potenciál krajiny nebyl dosud podrobně popsán a zaznamenán. S ohledem na postupující přirozenou devastaci reliktů lesní, zemědělské a hospodářské činnosti člověka je urgentní potřeba toto zachytit formou výukových materiálů s fotodokumentací pro mládež a formou zpracování filmového záznamu pro veřejnost.

nadace

nadacehyunday

loga

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6