• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Co słychać w Paprotkach?  Maj 2022

 

Temat miesiąca: „O czym stonoga szeptała wietrzykowi”
Temat I: „ O Skarbach zielonej łąki“
- doskonalimy umiejętności w zakresie motoryki małej w ćwiczeniach
grafomotorycznych
- rozwijamy zmysły węchu i smaku zbierając i przygotowując herbatki ziołowe
z dodatkiem miodu z mniszków lekarskich
- zapoznajemy się z wyglądem i przeznaczeniem najbardziej znanych ziół i roślin
łąkowych
- w zabawie matematycznej „Polne kwiady“ rozwijamy umiejętność przeliczania oraz
utrwalamy graficzny obraz cyfry

- uczymy się ładnie wypowiadać na podstawie opowiadania „Wizyta u kreta“
- rozwijamy zdolności mowy i umiejętności językowe w zabawie dydaktyczno
czytelniczej „Na tropie ziół“
- uczymy się piosenki „Poszło dziewcze po ziele“
- rozwijamy uzdolnienia artystyczne tworząc kompozycje z kwiatów łąkowych
- tworzymy klasowe zielniki
- uczymy się pleść wianki z roślin łąkowych

Temat II: „O Przyjacielach z łąki“
- doskonalimy umiejętności w zakresie motoryki małej w ćwiczeniu grafomotorycznym
zwracając uwagę na prawidłowy uchwyt ołówka i odpowiednie napięcie ręki
- rozwijamy zmysł słuchu w zabawie „Łąkowe rytmy“, wsłuchujemy się w odgłosy
z łąki i je rozpoznajemy

- rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową w zajęciach z Metodą Dobrego
Startu
- doskonalimy umiejętności w zakresie motoryki dużej w zabawie ruchowej „Bocian na
łące“, „Kolorowe owady“, „Motyl i gąsienica“,
- uczymy się harmonizować ruchy w zabawie słowno-ruchowej „Bocian na łące“
- rozwijamy umiejętności językowe (analiza głoskowa, określanie głosek w nagłosie i
wygłosie), zapoznajemy się z literami jako znakami graficznymi
- zapoznajemy się z wyglądem mieszkańców łąki w zabawie dydaktycznej „Kogo
spotkamy na łące”
- rozwijamy umiejętności matematyczne w zabawie „Matematyczne chodniczki“
- oglądamy prezentację multimedialną na temat „Pszczoły i ich rola w przyrodzie“
- zakładamy karty obserwacji owadów
- uczymy się współpracy w zabawach zespołowych: „Budujemy zrowisko“, „Plaster
miodu“
- przeprowadzamy eksperymenty badawcze – „Taniec pszczół“, „Kolonia mrówek“,
„Obserwacja skrzeku żaby“

Temat III: „O kochanej mamie“
- doskonalimy umiejętności w zakresie motoryki małej „Kwiat dla mamy“, „Cała Łąka
dla mamy“
- doskonalimy umiejętności w zakresie motoryki dużej w zabawie ruchowej „Taniec
kwiatów“, „Czy chudzi czy grubi“
- uczymy się technik prawidłowego oddychania jako jednej z form relaksacji w zabawie
„Pachnące kwiaty“
- rozmawiamy o przeżywanych emocjach na podstawie historyjki obrazkowej „Lodów
nie będzie“ oraz własnych doświadczeń

- aktywnie słuchamy opowiadania „Ciasto czekoladowe“ rozbudzamy potrzebę
niesienia pomocy innym
- rozwijamy naszą wiedzę na temat zawodów wykonywanych przez nasze mamysie w
zabawie „Jaki to zawód“
- tworzymy mapę myśli „Rodzina“
- tworzymy kryształowe kwiatki obserwując zjawisko krystalizacji soli
- pracujemy w parach i małych grupkach w zabawach „Wolny dzień mamy”, „Wianek
dla mamusi”

 

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty