• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

 

 

Co słychać w Paprotkach?  Marzec 2023

 

Temat miesiąca: „Pobudka!”

Temat I: „Co kiedyś wykluło się z jajka...(dinozaury)“

• Rozwijamy i wykorzystujemy zmysł dotyku w zabawie ”Rozpakujemy cenną przysyłkę” oraz w
zabawie „Stanowisko paleontologiczne”
• Doskonalimy umiejętności w zakresie motoryki małej i dużej
• Ćwiczymy percepcję wzrokową w zabawie „Prehistoryczne gady”
• Wzbogacamy naszą wiedzę na temat dinozaurów i ich historii
• Odgrywamy scenki za pomocą kukiełek ilustrujące hipotetyczną sytuację
• Uczymy się słuchać z zainteresowaniem czytanego opowiadania
• Dążymy do wytworzenia pozytywnych relacji z kulturą i sztuką
• Zapoznajemy się z wiadomościami na temat życia dinozaurów z wykorzystaniem interaktywnej
tablicy
• Tworzymy kącik “Świat dinozaurów”

Temat II: Szukamy śladów wiosny

• Usprawniamy aparat mowy wykonując ćwiczenia logopedyczne i ortofoniczne
• Doskonalimy motorykę małą w ćwiczeniach grafomotorycznych oraz w zabawach z masą solną
• Poznajemy znaczenie słów: przedwiośnie, odwilż, nowalijki, zwiastuny
• Ćwiczymy pamięć przez naukę piosenki „Przyszła wiosna”
• Uczymy się prostego układy tanecznego w parach
• Rozwijamy naszą koncentrację podczas słuchania opowiadania „Ciekawski promyk”
• Doskonalimy znajomość pojęć czasowych: wczoraj, dzisiaj, jutro

• Rozwijamy percepcję wzrokową
• Uczymy się wypełniać powierzone zadania (pełnienie dyżurów)
• Współpracujemy w czasie wykonywania ptasich gniazdek z masy solnej
• Zakładamy własny ogródek: zakładamy kącik wiosennych kwiatów; siejemy nasionka ziół;
sadzimy cebulki

Temat III: Żegnamy zimę - Marzanna

• Rozwijamy nasze zdolności grafomotoryczne
• Doskonalimy koordynację ruchową w ćwiczeniach gimnastycznych
• Wykonujemy proste zadania plastyczne przy pomocy narzędzi i materiałów plastycznych
• Uczymy się wypowiadać swoje myśli, wyrażać uczucia, opisywać wydarzenia
• Ćwiczymy pamięć przez naukę piosenki
• Wzbogacamy naszą wiedzę dotyczącą wiosny na podstawie czytanych tekstów
• Uczymy się orientować na osi liczbowej
• Poznajemy zwyczaje związane z pożegnaniem zimy (przygotowujemy Marzannę)
• Budujemy świadomość przynależności do świata, do żywej i nieożywionej przyrody, ludzi,
społeczeństwa, planety Ziemi
• Bierzemy udział w eksperymencie „Deszczówka to też woda”

Temat IV: „Przygody wielkanocnego zajączka“

• Doskonalimy umiejętność posługiwania się nożyczkami
• Usprawniamy nasze rączki poprzez zabawy różnymi masami
• Ćwiczymy naszą pamięć opanowując słowa piosenki
• Rozwijamy naszą wyobraźnię i kreatywność wykonując prace plastyczne
• Rozwijamy poczucie estetyki wspólnie ozdabiając sale przedszkolną
• Poprawiamy naszą rytmizację wykonując instrumentalizację piosenki
• Uczymy się prawidłowo stosować określenia położenia w przestrzeni

• Zapoznajemy się z głównymi zwyczajami związanymi z Wielkanocą
• Przygotowujemy prace plastyczne na wystawę do DDM

 

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty