• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

W przyszłym tygodniu idą do szkoły klasy 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Co słychać w Storczykach? Maj 2021

 

Temat miesiąca: „Maj pełen wiosennych pomysłów”

 

Temat I: „Zagadki majowego chrząszcza”

 • doskonalimy motorykę dużą i orientację w przestrzeni w zabawach ruchowych pt. „Wyprawa na łąkę”

 • z różnych materiałów plastycznych tworzymy kolaż pt. „Majowa łąka”

 • utrwalamy kolory i ich odcienie oraz podstawowe figury geometryczne

 • na podstawie wierszyka E. Sujeckiej uczymy się rysować biedronkę

 • w zabawie ortofonicznej „Mieszkańcy łąki” doskonalimy nasze narządy artykulacyjne

 • poznajemy rośliny lecznicze rosnące na naszych łąkach (pokrzywa, mniszek) – przygotowujemy leczniczą ziołową herbatkę

 • rozwiązujemy zagadki matematyczne

Temat II: Majowe spotkania w gronie rodzinny”

 • doskonalimy sprawność ruchową w „Zabawach z mamą” wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 • rozwijamy percepcję słuchową w zabawie słuchowej pt. „W zaczarowanej kuchni naszej mamy”

 • kolorujemy wg kodu „Serce dla mamy”

 • rysujemy po śladzie „Podwieczorek dla mamy”

 • rozwijamy nasze zdolności wypowiadania się w zabawie językowej „Dla mamy”

 • wzmacniamy więzi emocjonalne wykonując masażyk relaksacyjny pt. „Co lubi mama?”

 • rozwijamy logiczne myślenie w zabawie pt. „Garderoba mamy”

 • uczymy się piosenki dla mamy

Temat III: „Moje pomysły na przyszłość”

 • rozwijamy twórcze myślenie w zabawie pt. „Kapsuła czasu”

 • doskonalimy motorykę dużą w zabawie z gestami pt. „Każdy kiedyś będzie duży”

 • rozwijamy kompetencje matematyczne w zabawie z liczmanami pt. „Policz sam”

 • przygotowujemy rogaliki jak prawdziwi piekarze

 • wykonujemy pracę plastyczną pt. „Kim będę w przyszłości”

 • doskonalimy sprawność ruchową w „Strażackich ćwiczeniach”

 • dopasowujemy dźwięk do odpowiedniego obrazka

 • rozwijamy myślenie logiczne i dopasowujemy obrazek zawodu do pomocy potrzebnych do jego wykonywania

 • kształtujemy koordynację wzrokowo – ruchową w ćwiczeniach grafomotorycznych


 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty