• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

BON PIERWSZOKLASITY 2019 i stypendium edukacyjne

Macierz Szkolna w RC wraz z partnerami i w tym roku przygotowała dla wszystkich wrześniowych pierwszoklasistów na Zaolziu niezwykły prezent  w formie BONU PIERWSZOKLASISTY. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się szkolny plecak- tornister pełen przyborów szkolnych, które są potrzebne na starcie naszym najmłodszym uczniom.
Tradycyjnie nie zabraknie także Cudownego chleba-baśni i opowieści Józefa Ondrusza. Publikację tę przekazujemy dzięki Funduszowi Rozwoju Zaolzia.

Dla każdego pierwszoklasisty jest przygotowane stypendium edukacyjne . Kwota pieniężna w wysokości 500 Pln przeznaczona jest na opłaty związane z edukacją - to znaczy w naszym pojęciu na wyjazdy edukacyjne organizowane przez szkołę czy też Macierz, zielone szkoły, abonamenty TL Bajka i inne wspólne przedsięwzięcia edukacyjne.

Bon Pierwszoklasisty 2019 wraz z Stypendium Edukacyjnym realizowany jest za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie a projekt jest finansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty