• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

 

Rada Szkoły

Regularne wybory do Rady Szkoły odbyły się w dniach od 21. 2. – 22. 2. 2018.

W wyborach wzięło udział 63 (tj. 52,5%) wyborców z szeregu rodziców i opiekunów prawnych oraz 21 (tj. 100 %) pracowników pedagogicznych.

Członkiem Rady Szkoły z szeregów rodziców został wybrany inż. Daniel Heczko, pracowników pedagogicznych będzie reprezentować mgr Grzegorz Łuński.

Dnia 19.3. 2018 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Szkoły, na którym wybrano przewodniczącego Rady Szkoły. Został nim mgr Grzegorz Łuński.

Skład obecnej Rady Szkoły: przewodniczący – mgr Grzegorz Łuński.

Członkowie – inż. Daniel Heczko, mgr Wiesław Szpak (mianowany organem prowadzącym – Urzędem Gminnym Bystrzyca)

Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata.

 

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty