• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Link do nagrania z Festynu Szkolnego znajdziecie w artykule W naszej podstawówce wszystko może się zdarzyć

Pracownicy szkoły

 

Dyrektor szkoły

 • mgr Bogdan Sikora

Wicedyrektor

 • PaedDr. Renata Gill

Pedagodzy

 • mgr Elżbieta Adamczyk
 • Lucyna Bielan
 • mgr Anna Brada
 • mgr Renata Branna
 • mgr Danuta Cymerys
 • mgr Roman Cymorek
 • mgr Barbara Feber
 • Bc. Marek Grycz
 • mgr Renata Hóta
 • mgr Jakub Kaleta
 • mgr Grzegorz Łuński – doradca d. s. wychowania i wyboru zawodu, profilaktyk szkolny
 • mgr Jadwiga Navrátil
 • mgr Andrea Opluštil
 • mgr Angelika Rusz
 • Halina Rusz
 • mgr Jan Rusz
 • mgr Renata Staszowska
 • Grażyna Štirba
 • mgr Magdalena Worek
 • mgr Eva Liberda – psycholog szkolny
 • Petra Heczko – asystent pedagoga
 • Barbara Lubowiecka - asystent pedagoga
 • Maria Wisełka – asystent pedagoga

Świetlica szkolna

 • Ewa Cymorek – kierownik
 • Ester Raszka
 • Natalia Stonawska

Przedszkole

 • Monika Polok – kierownik
 • mgr Dorota Bielesz
 • Terezie Bojko
 • Bc. Gabriela Kaleta
 • Bc. Helena Michejda
 • mgr Gabriela Mrózek
 • mgr Joanna Paszek
 • mgr Izabela Wróbel

Pracownicy niepedagogiczni

 • Bc. Renata Przeczek – księgowa
 • Martin Konieczny – woźny
 • Beata Czech
 • Ilona Hojdysz
 • Helena Kantor
 • Jiřina Sikora
 • Krystyna Miczka
 • Renata Teofil
 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty