Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Nová venkovní učebna a záhony u základní školy  v Bystřici

Obec Bystřice získala dotaci ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů na akci pod názvem: „Rozvoj venkovního zázemní u PZŠ čp. 288“, Bystřice, okres Frýdek-Místek. Předmětem projektu je vybudování venkovního zázemí pro výuku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty u Základní školy a mateřské školy Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366. Projekt je součástí komplexních úprav zahrady, která byla realizována ve dvou fázích. Dotačně podpořený projekt navazuje na 1. fázi úprav školní zahrady, v rámci které proběhly terénní a sadové úpravy. V rámci realizace tohoto projektu byl u budovy čp. 288 vybudován dřevěný přístřešek, byly pořízeny lavice a stoly, dále byl vybudován bylinkový záhon a 2 vyvýšené záhony pro pěstování užitkových rostlin. Rostlinný materiál do záhonů zajistí žáci ve spolupráci se školou v rámci zapojení žáků do realizace projektu. Venkovní učebna včetně záhonů je v provozu již od začátku tohoto školního roku.

  projekty venkovniucebna

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz 

„Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!”

Projekt pt. „Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.  W ramach projektu 3 maja 2018 w Parku Turystyki w Brennej otwarto nowe atrakcje dla odwiedzających: kręgielnię zewnętrzną, zewnętrzne stoły do tenisa stołowego, labirynt oraz boisko do unihokeja.

Lépe a kvalitně

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

Prioritní osa: PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Výzva č. 02_16_022  
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002016
Doba realizace: září 2016 – srpen 2018

 

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá  škole při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního psychologa a chůvu v mateřské škole.

lepe logo

Projekt Różne oblicza Warszawy (Stolica Polski dawniej i dziś)

Projekt 4/II/2017 Różne oblicza Warszawy (Stolica Polski dawniej i dziś) dofinansował Fundusz Rozwoju Zaolzia, który działa przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej i Koło Macierzy Szkolnej w Bystrzycy. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy realizuje projekt od września do listopada 2017. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z historią Warszawy, jak i z jej obecnym wyglądem. Projekt został przygotowany dla uczniów klas VIII i IX. Działania projektowe obejmują trzydniową wycieczkę do Warszawy, poprzedzoną samodzielną pracą uczniów ze specjalnie przygotowanymi kartami pracy przeznaczonymi do zdobywania wiadomości ze stron internetowych o zabytkach Warszawy. Projekt zostaje podsumowany formą trzech konkursów: konkursu plastycznego „Warszawa piórkiem i węglem“, konkursu fotograficznego „Migawki z Warszawy“ oraz konkursu wiedzowego „Co wiesz o Warszawie?“.

Screenshot 2017 09 26 08.44.58

Projekt „Pumptrack dla każdego!“

Infrastruktura powstała w ramach projektu „Pumptrack dla każdego!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Stanowi idealne połączenie bezpiecznej zabawy i jazdy na rowerze na każdym poziomie zaawansowania. Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów, jak i całych rodzin.  Partnerzy projektu: Gmina Brenna i Bystrzyca.

 

eulogonorma

Projekt Aktywnie w drodze po zdrowie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński–Těšínské Slezsko. Nadrzędną ideą całego przedsięwzięcia jest integracja polsko-czeskiego pogranicza poprzez działania związane z promowaniem aktywnego stylu życia. Za kwestie priorytetowe uznano wzmacnianie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia.

eulogonorma

„Angličtina hrou - Enjoy Your English“

Oblast podpory: 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva č. 56
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0152

Výzva  č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM

(na požádání dostupné pro všechny pedagogy v ČR  v ředitelně školy na adrese Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

Projekt „ETS PRO MLADÉ – CIVILIZAČNÍ PATOLOGIE“

(FMP v rámci EU – Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL 2007-2013 -OPPS)

Nositel  projektu: ZŠ a MŠ St.Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice

Finanční rámec projektu: 9.103,22,- EUR  (85% dotace)

Zahraniční partner projektu: Obec Brenna – PL

Účastníci projektu (cílová skupina):  9. tř. PZŠ Bystřice  + 9. tř. ZŠ Bystřice + žáci Gimnazjum Brenna =  60 žáků + 6 osob ped. doprovod, celkem 66 osob

Projekt "K PRAMENŮM – DO ŹRÓDEŁ"

Projekt řeší problematiku životního prostředí z pohledu biotopů rostlinstva,živočišstva a způsobu hospodaření v lokalitě Suchý v katastru Obce Bystřice. Lokalita Suchý na úseku od prameniště stejnojmenného potoka až po místo soutoku s řekou Hluchovou nabízí oblast specifických biotopů živočišstva a rostlinstva s mnoha zajímavými pozůstalostmi původní hospodářské činnosti člověka v krajině, např. akumulační jímky, kameninové zídky a valy. Jedinečnost krajiny dotváří výskyt mnoha pramenišť lesních tůní a potůčků. Výše uvedený přírodní potenciál krajiny nebyl dosud podrobně popsán a zaznamenán. S ohledem na postupující přirozenou devastaci reliktů lesní, zemědělské a hospodářské činnosti člověka je urgentní potřeba toto zachytit formou výukových materiálů s fotodokumentací pro mládež a formou zpracování filmového záznamu pro veřejnost.

nadace

nadacehyunday

loga