• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

„Angličtina hrou - Enjoy Your English“

Oblast podpory: 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání
Prioritní osa: 1. Počáteční vzdělávání
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva č. 56
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0152

Výzva  č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Bylo možné vybírat z následujících šablon klíčových aktivit:

 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
 3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Pro realizaci projektu „Angličtina hrou - Enjoy Your English“ jsme zvolili šablony č. 2 a 4.

V rámci šablony č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele byl uspořádán 2-týdenní jazykový pobyt na Maltě (Sliema) pro učitelku angličtiny na 1. stupni ZŠ s cílem zlepšit její jazykové kompetence. Termín kurzu – 13. 9. - 26. 9. 2015.

V rámci šablony č. 4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – 10 vybraných žáků 8. a 9.  třídy v doprovodu pedagogů bude absolvovat týdenní pobyt v Londýně zahrnující výuku anglického jazyka i seznámení se s významnými reáliemi  tohoto místa. Termín pobytu – 5. 12. - 11. 12. 2015.

IMG 2978

IMG 2986

eu

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty