Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Zgłoszenie do ŚSz i wypisanie uczniów ze ŚSz należy oddać wychowawczyni świetlicy szkolnej.
  O zapisaniu uczniów  do ŚSz decyduje dyrektor szkoły.
  Dziecko trzeba wpisać 3. 9. 2018 od godz. 9:00 do godz. 11:00.
 2. Opłata za ŚSz wynosi 100 Kč na jeden miesiąc za dziecko i wpłacana jest wyłącznie sposobem bezgotówkowym (przelew na konto).
 3. Rodzice oznajmią sposób i godzinę odejścia ucznia ze świetlicy. Wszystkie dane ucznia są wpisane do zgłoszenia. Każdą zmianę rodzice oznajmiają pisemnie.
 4. Świetlica jest czynna rano od godz. 6:30 – 7:30 oraz po lekcjach od 11:30 – 16:30.
 5. Po skończeniu lekcji uczniowie 1. i 2. klasy przychodzą do świetlicy z wychowawczynią, uczniowie 3., 4. i  5. klasy przychodzą sami.
  Samodzielnie przychodzą uczniowie 2. - 5.klasy w dniach, kiedy mają 5 i więcej lekcji.  
  Do kółek zainteresowań uczniowie odchodzą samodzielnie.    
 6. Rodzic lub opiekun prawny musi odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej do godz. 16:30. Często powtarzające się sytuacje, gdy rodzic lub opiekun prawny nie podejmie dziecka ze ŚSz do 16:30, mogą być powodem do wypisania ucznia ze świetlicy. Decyzja o wypisaniu dziecka musi być uprzednio omówiona z rodzicami lub z opiekunami prawnymi ucznia zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego.
 7. Zwolnienie ze zajęć  jest możliwe tylko na podstawie pisemnego usprawiedliwienia. Nie można zwalniać dziecka telefonicznie lub SMS-em.
 8. Telefon służbowy w świetlicy nie służy do załatwiania prywatnych spraw rodziców z dziećmi i jest czynny od godz. 15.00.
 9. Uczniowie 1. klasy nie odrabiają w świetlicy zadań domowych. Reszta uczniów ma możliwość odrabiania lekcji po godzinie 15:00.
 10. Opłata za herbatę wynosi 200,- Kč na rok szkolny i wpłaca się gotówką w świetlicy do 14.9.2018.
 11. Do ŚSz uczniowie przynoszą podpisane zmienne obuwie. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka klapki są niedopuszczalne.
 12. Do pomieszczeń świetlicy szkolnej rodzice i osoby obce nie wchodzą.
 13. Wychowawczyni nie ponosi odpowiedzialności za ubrania i rzeczy osobiste ucznia (telefony, tablety itp.)  za przyjście dziecka do kółka zainteresowań i na zajęcia pozalekcyjne oraz odejście z nich.
 14. Uczeń bez pozwolenia wychowawczyni nie opuszcza świetlicy. Za ucznia, który był w  szkole i nie przyszedł do świetlicy, wychowawczyni nie odpowiada. Uczniowie kierują się poleceniami wychowawczyń, regulaminem szkolnym i regulaminem ŚSz. Uczeń, który nie respektuje regulaminu:
  1. Otrzymuje naganę wychowawczyni świetlicy szkolnej.
  2. Otrzymuje naganę dyrektora.
  3. Jest wypisany ze świetlicy szkolnej.
 15. Zachowanie i praca ucznia w świetlicy szkolnej są oceniane wg regulaminu szkolnego.
 16. Wszystkie szkody materialne spowodowane dziećmi w świetlicy pokrywają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
 17. W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz używania internetu i gier komputerowych na telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach elektronicznych ucznia.
 18. Uczniowie klasy 1. nie będą mogli odwiedzać biblioteki w czasie pobytu w ŚSz. Zaś uczniowie klas wyższych (2. – 5.) mogą korzystać z biblioteki tylko za pisemnym zezwoleniem rodzica.

Kierownik świetlicy szkolnej: Ewa Cymorek

Numer telefonu  świetlicy:  558 558 258 lub 739 281 723