• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

W pierwszej kolejności chciałbym Wam podziękować za to, że w tych nietypowych warunkach staracie się, aby proces zdalnego nauczania przebiegał bez zakłóceń. Bez Waszego zaangażowania nie bylibyśmy w stanie dojść do zakończenia tego trudnego roku szkolnego. Od przyszłego tygodnia (8.6.2020) rozpoczynamy zajęcia dla klas VI-VIII. Będą to dwulekcyjne lekcje wychowawcze. Zajęcia są dobrowolne, zależy nam jednak, aby w tych lekcjach wzięła udział jak największa liczba uczniów. Każdy uczeń musi mieć ze sobą podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka Čestné Prohlášení O Neexistenci Příznaků Virového Infekčního Onemocnění (dodajemy je w załączniku). Uczeń dokument ten przynosi do szkoły w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć, bez tego dokumentu nie może rozpocząć zajęć w szkole. Zajęcia będą się odbywać wg podanego harmonogramu oraz ustalonych zasad higienicznych (uczniowie muszą mieć maseczki).

Kl VI poniedziałek 8.6. godz 10:00 (budynek przy drodze)
Kl VII wtorek 9.6. godz 10:00 (lokal kl VII)
Kl VIIIA środa 10.6. godz 10:00 (lokal kl VII)
Kl VIIIB czwartek 11.6. godz 10:00 (lokal kl VII)

Uczniowie danej klasy w rozpoczęciu dniu nauki o godz 9:55 czekają przed wejściem do szkoły na wychowawcę klasy, który poinformuje ich o zasadach poruszania się i higieny w budynku szkolnym.
Uczniowie przynoszą ze sobą buty na zmianę, zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń do wszystkich przedmiotów, z których przebiegało zdalne nauczanie oraz przybory do pisania i notatnik.

Dziękuję za zrozumienie
Dyrektor szkoły mgr Bogdan Sikora

 

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty