• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Karolina Konderla (6A) – 4. miejsce w powiecie F-M i tytuł laureat w Olimpiadzie Matematycznej, 5. miejsce wśród uczniów szóstych klas szkół z pol. jęz. naucz.na Zaolziu w konkursie Pikomat.
Franciszek Bubik (6A) – 3. miejsce w powiecie F-M i tytuł laureat w Olimpiadzie Matematycznej, 8. miejsce wśród uczniów szóstych klas szkół z pol. jęz. naucz. na Zaolziu w konkursie Pikomat.
Tomasz Bojko (6B) -  6. miejsce wśród uczniów szóstych klas szkół z pol. jęz. naucz. na Zaolziu w konkursie Pikomat.
Nikol Koziel (7A) - 5. miejsce w powiecie F-M w Olimpiadzie Matematycznej, 4. miejsce wśród uczniów siódmych klas szkół z pol. jęz. naucz. na Zaolziu w konkursie Pikomat.
Izabela Kantor (7B) - 5. miejsce w powiecie F-M w Olimpiadzie Matematycznej.
Vanessa Simha (7B) - 6. miejsce w powiecie F-M w Olimpiadzie Matematycznej.
Marek Lipus (7B) - 6. miejsce w powiecie F-M w Olimpiadzie Matematycznej.
Karin Walková (8) - 3. miejsce wśród uczniów ósmych klas szkół z pol. jęz. naucz. na Zaolziu w konkursie Pikomat.
Daniel Wojnar (8) - 9. miejsce w powiecie F-M w Olimpiadzie Matematycznej.
Dorota Kaleta (9) - 14. miejsce w Kraju morawsko-śląskim w rundzie okręgowej Olimpiady Matematycznej.

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty