• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Co słychać w Dzwonkach? Maj 2022

 

Temat miesiąca: : Majowe wyprawy stonogi
Podtemat nr. 1: Stonoga zapoznaje się z mieszkańcami majowej łąki
- zapoznajemy się z mieszkańcami majowej łąki
- tworzymy kolaż pt. „Majowa łąka” z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
- doskonalimy koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową na podstawie
malowanego wierszyka „Biedroneczka”
- rozwijamy percepcję słuchową, dzielimy słowa na sylaby, oznaczamy głoski w
nagłosie i wygłosie
- oglądamy prezentację multimedialną pt. „Łąka” i wykonujemy różnorodne zadania
(przeliczamy, porównujemy, uzupełniamy logiczny cykl itp.)
- doskonalimy sprawność małej motoryki na podstawie ćwiczeń grafomotorycznych
- rozwijamy motorykę dużą w zabawie ruchowo – dydaktycznej pt. „Mrówka“
- ruchem przedstawiamy opowiadanie „Łąka“
- ćwiczymy narządy oddechowe i organizujeme „Zawody ślimaków“ i słomką
przenosimy kropki biedronki

Podtemat nr. 2: Stonoga odkrywa czar miłości matki
- doskonalimy koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową w zabawie „Portret
mamy“
- rozwijamy umiejętności matematyczne poprzez zabawę dydaktyczną pt. „Mamo, ile
kroków do ciebie“
- trenujemy pamięć i uczymy się piosenek dla mamy „Mama czarodziejka” i „ Święto
naszej mamy” oraz wierszyków na Dzień Matki
- doskonalimy umiejętności wypowiadania się na dany temat
- rozwijamy rozróżnianie słuchowe dźwięków w zabawie „Coraz ciszej – coraz
głośniej“
- rozwijamy sprawność rączek w przygotowaniu „Ciasteczka dla mamy” – z masy
solnej i drobnych kwiatków czy listków
- wykonujemy koledze masażyk relaksacyjny „Spacerek z mamą”
- wykonując zadanie w parach odtwarzamy ruchem opowieść pt. „Wolny dzień mamy”

Podtemat nr. 3: Stonoga poznaje tajemnice pracy rodziców
- poznajemy pracę dorosłych w naszej wiosce (sprzedawca, policjant, fryzjer, aptekarz,
listonosz, strażak, wójt, ogrodnik, piekarz, dentysta itp.)
- poprzez różnorodne zabawy ćwiczymy słuch fonematyczny i doskonalimy percepcję
słuchową
- rozwijamy nasze narządy artykulacjne w zabawie „Co uszył krawiec“

- za pomocą sznurka dokonujemy pomiarów i określamy długość danych przedmiotów
- bawimy się w weterynarza w zabawie tematycznej pt. „Złamana łapka Beli“
- doskonalimy naszą zwinność w zabawie gimnastycznej pt. „Tory kolejowe“
- ćwiczymy spostrzegawczość i odnajdujemy różnice między obrazkami
- rozwijamy myślenie logiczne poprzez układanie historyjek obrazkowych pt. „Co to za
zawód“
- uczymy się współpracy z kolegą podczas zabawy „Wyścigi taczek”

 

 

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty